Skip to Content
משלוח חינם עם הזמנת כל מכשיר
למידע ולהזמנות: 072-279-9040

תנאי משלוח ואספקה

ההזמנה יישלח אל הלקוח בתוך עד 2 ימי עסקים ממעד הרכישה, ולאחר בדיקה ואישור התשלום, כמו גם כתובת הלקוח. משלוח עם שליח עד
הבית, יימסר בתוך 3 ימי עסקים.

הזמנות המיועדות להפצה באזורים חריגים יתבצעו עד 5 ימי עסקים. אזורים חריגים לעניין סעיף זה הם קיבוצים, מושבים ולרבות יישובי רמת הגולן,
גבול הצפון, יישובי המגזר הערבי, יישובי בקעת הירדן, ישובים מעבר לקו הירוק (שטחים), יישובי עוטף עזה, אילת, ים המלח ויישובי הערבה.
אין כניסה לישובים וכפרים מעבר לקו הירוק בעלי סיכון בטחוני.

משלוח באמצעות שירות E-Post, יימסר בדרך כלל תוך 4 ימי עסקים ולנקודת האיסוף שנבחרה על ידי הרוכש בתהליך ההזמנה.
אלפא-מד לא תישא באחריות לעיכוב ו/או איחור בשילוח שמבוצע ע”י צד ג’ ו/או בשל אי מענה מצד הלקוח, ו/או בשל כתובת או פרטי התקשרות
שגויים.

ביטול עסקה

ביטול עסקה יתאפשר בהתאם לחוק הגנת הצרכן, והתקנות שמכוחו ובכפוף אליהם.

ביטול עסקת רכישת מכשיר, ללא פתיחת האריזה 

יתאפשר ביטול העסקה באמצעות משלוח הודעת ביטול בכתב (בדואר רשום, בפקסימיליה או
בדוא”ל לכתובת הנקובה באתר) לכל המאוחר בתוך 14 יום ממועד קבלת המוצר אצל הלקוח.

ביטול עסקה אפשרי בתנאי שהמכשיר נותר באריזתו המקורית מבלי שנפתח, לא נעשה במכשיר שום שימוש, והוא נותר שלם, תקין, ללא שום נזק,
פגיעה, פגם, קלקול, שברים או שריטות לפי שיקול דעתה הבלעדי של אלפא-מד.

חובת החזרת המוצר הינה של הלקוח ועליו להשיב את המוצר על חשבונו ואחריותו לספק בתוך 7 ימים לכל המאוחר, כשהמוצר במצב כמתואר
לעיל.

לאחר החזרת מוצר שלא מאוחר ממועד כאמור לעיל, כספו של הצרכן יושב לו למעט: א- דמי ביטול וטיפול בשיעור 5% או 100 ש”ח לפי הנמוך
ביניהם, ב- דמי המשלוח (אם רלוונטי) ו ג- דמי סליקת כרטיס האשראי (אם רלוונטי).

התמורה ששולמה תושב ללקוח לאחר השבת הטובין, במועדים הקבועים בדין, במתכונת שבו שולמה, בניכוי דמי הביטול כאמור לעיל.

ביטול עסקת רכישת מכשיר לאחר פתיחת האריזה

יתאפשר ביטול העסקה באמצעות משלוח הודעת ביטול בכתב (בדואר רשום, בפקסימיליה או בדוא”ל לכתובת הנקובה באתר) לכל המאוחר בתוך
14 יום ממועד קבלת המוצר אצל הלקוח.
ביטול עסקה אפשרי בתנאי שהמכשיר נותר באריזתו המקורית, והוא נותר שלם, עם כל האביזרים הנלווים, תקין, ללא שום נזק, פגיעה, פגם, קלקול,
שברים או שריטות לפי שיקול דעתה הבלעדי של אלפא-מד.
חובת החזרת המוצר הינה של הלקוח ועליו להשיב את המוצר על חשבונו ואחריותו לספק בתוך 7 ימים לכל המאוחר, כשהמוצר במצב כמתואר
לעיל.
לאחר החזרת מוצר שלא מאוחר ממועד כאמור לעיל, כספו של הצרכן יושב לו למעט: א- דמי ביטול וטיפול של 20% מהעלות רכישת המכשיר ו ב-
דמי המשלוח (אם רלוונטי).
התמורה ששולמה תושב ללקוח לאחר השבת הטובין, במועדים הקבועים בדין, במתכונת שבו שולמה, בניכוי דמי הביטול כאמור לעיל.

ביטול עסקת רכישת אביזרים לפני מסירה

יתאפשר ביטול העסקה באמצעות משלוח הודעת ביטול בכתב (בדואר רשום, בפקסימיליה או בדוא”ל לכתובת הנקובה באתר) לכל המאוחר בתוך
14 יום ממועד קבלת המוצר אצל הלקוח.
לאחר קבלת ההודעה על ביטול העסקה, כספו של הצרכן יושב לו למעט: א- דמי המשלוח (אם רלוונטי) ו ב- דמי סליקת כרטיס האשראי (אם
רלוונטי).
התמורה ששולמה תושב ללקוח לאחר השבת הטובין, במועדים הקבועים בדין, במתכונת שבו שולמה, בניכוי דמי הביטול כאמור לעיל.

ביטול עסקת רכישת אביזרים לאחר מסירה 

לא ניתן לבטל עסקת רכישת אביזרים לאחר המסירה ללקוח.

ביטול עסקת השכרת מכשיר ללא פתיחת האריזה

ביטול עסקה אפשרי בתנאי שהמכשיר נותר באריזתו המקורית מבלי שנפתח, לא נעשה במכשיר שום שימוש, והוא נותר שלם, תקין, ללא שום נזק,
פגיעה, פגם, קלקול, שברים או שריטות לפי שיקול דעתה הבלעדי של אלפא-מד.
חובת החזרת המוצר הינה של הלקוח ועליו להשיב את המוצר על חשבונו ואחריותו לספק בתוך 7 ימים לכל המאוחר, כשהמוצר במצב כמתואר
לעיל.
לאחר החזרת מוצר שלא מאוחר ממועד כאמור לעיל, כספו של הצרכן יושב לו למעט: א- דמי ביטול וטיפול בשיעור 5% או 100 ש”ח לפי הנמוך
ביניהם, ב- דמי המשלוח (אם רלוונטי) ו ג- דמי סליקת כרטיס האשראי (אם רלוונטי).
התמורה ששולמה תושב ללקוח לאחר השבת הטובין, במועדים הקבועים בדין, במתכונת שבו שולמה, בניכוי דמי הביטול כאמור לעיל.

ביטול עסקת השכרת מכשיר לאחר פתיחת האריזה

לא ניתן לבטל עסקת השכרת מכשיר לאחר פתיחת האריזה, בין אם הלקוח השתמש או לא השתמש במכשיר. כמו כן, כל תנאי ההשכרה הינם
בהתאם להסכם ההשאלה אשר ייחתם ויאושר על ידי הלקוח לפני מסירת המכשיר.

מידע ליצירת קשר עם אלפא-מד
טל: 1-700-70-00-70 או 072-279-90-40
פקס: 072-279-90-50
דוא”ל: [email protected]

בחזרה למעלה
דילוג לתוכן